เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ด้วยความยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทุกความสำเร็จและทุกงานที่ได้รับความไว้วางใจจากท่าน
เราจึงมุ่งมั่นพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสร้างทีมงานมืออาชีพที่พร้อมจะบริการท่านด้วยหัวใจ
We Are Professional
เราคือมืออาชีพด้านงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (One Stop Services) ด้วยทีมงานวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์กว่า 18 ปี มีระบบการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ทำให้เราสามารถดูแลทุกความต้องการของท่านได้อย่างครอบคลุม ตอบสนองด้านงบประมาณ ระยะเวลา คุณภาพ และรับประกันความพึงพอใจสูงสุด
ผลิตภัณฑ์และบริการ
We Have Good Team
เพราะเราเชื่อว่า...งานที่ดีต้องเริ่มต้นจากทีมงานที่ดี
เรามีทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์โดยตรงด้านงานโครงสร้างทางวิศวกรรมมีผู้จัดการโครงการ ผู้ควบคุมงานผลิต มีทีมงานหลักและทีมสนับสนุน กว่า 100 คน นอกจากนี้เรายังมีทีมประสานงานโครงการที่จะคอยประสานงานทั้ง ทีมสถาปนิค ทีมวิศวกร ฝ่ายขาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนให้งานออกมาดีที่สุดเพื่อก่อให้เกิด “งานดี งานชัวร์ งานมีคุณภาพ”
ผลิตภัณฑ์และบริการ
Good Management
เรามีการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนของการทำงานมีการควบคุมและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด อยู่ในงบประมาณที่ตกลงไว้
นอกจากนี้เรายังมีการสื่อสารและแจ้งรายงานความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าทราบตามช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย (Project Progressive Update) ทั้งในรูปแบบรายสัปดาห์ รายเดือนและรายงานผลภาพรวมตลอดทั้งโครงการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกโครงการได้รับการดูแลด้วยทีมงานมืออาชีพ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
Good Production & Service
ทีมผลิตของเรา เน้นทีมช่างที่มีประสบการณ์สูงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผ่านการอบรมมาอย่างดี สามารถทำงานถูกต้องตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ ทีมที่ปรึกษาและทีมวิศวกรหลักล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านงานโครงสร้าง งานระบบและงานออกแบบด้านวิศวกรรมศาสตร์สามารถเซ็นต์รับรองแบบได้
เราเสริมสร้างคุณภาพงานและมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานนอกจากนี้เรายังเน้นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นหัวใจหลักของงานบริการของเรา
ผลิตภัณฑ์และบริการ
Top