งานออกแบบโครงสร้าง
สินค้าและบริการ
www.pd-constructiongroup.com
งานออกแบบโครงสร้าง
รายละเอียด

สิ่งที่ปลูกสร้างทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร โรงงาน อพาร์ทเม้นต์  และอื่น ๆ อีกมาก  ล้วนแล้วแต่มีโครงสร้าง  หรือส่วนขององค์อาคาร  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความปลอดภัย  ที่ประกอบกันขึ้นเป็นระบบที่ใช้งาน  เพื่อทำหน้าที่รับน้ำหนักต่างๆ  ลักษณะของโครงสร้างที่เห็นกันโดยทั่วไปได้แก่ อาคาร สะพาน อุโมงค์ เขื่อน  สระน้ำ หลังคา เป็นต้น  โดยชิ้นส่วนของโครงสร้างจะประกอบกันเป็นโครงสร้าง  และทำหน้าที่รับน้ำหนักอย่างสัมพันธ์กัน  ในเรื่องของงานออกแบบโครงสร้างนั้น  มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย  ในบทความนี้เราจะนำเสนอในเรื่องของงานออกแบบโครงสร้าง 

งานออกแบบโครงสร้าง  ก็คืองานออกแบบแกน  หรือกระดูกที่มั่นคงสำหรับสิ่งก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์  หน้าที่หลักของงานออกแบบโครงสร้าง  คือการคำนวณหาขนาดขององค์อาคาร  หรือชิ้นส่วนประกอบของโครงสร้างที่เหมาะสม มั่นคง แข็งแรง  และดูดี  ซึ่งหากขาดความชำนาญในวิชาชีพวิศวกรรม  สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ก็คงไม่อาจปรากฏโดดเด่นเป็นสง่าไปได้  งานออกแบบโครงสร้างนั้น  จำต้องพิจารณาในเรื่องของแรงที่กระทำกับโครงสร้าง  เพื่อออกแบบโครงสร้างให้ต้านทานแรงนั้นได้  อีกทั้งยังต้องรู้คุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ เป็นอย่างดีทั้งในด้านดีและด้านร้าย  เพื่อที่จะได้กำหนดเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 

ในงานออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรง  มีการกำหนดขนาดและรายละเอียดการก่อสร้างของชิ้นส่วนโครงสร้าง  หรือโครงสร้างโดยรวมให้สามารถต้านแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้  ในระหว่างที่โครงสร้างนั้นใช้งาน  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้โครงสร้างนั้นหรือต่อสาธารณะ  สามารถสนองตอบต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม  มีความประหยัด   ในปัจจุบันเรื่องงานออกแบบโครงสร้างจึงต้องคำนึงถึงความคงทนถาวร  และการบำรุงรักษาโครงสร้างร่วมไปด้วย  แต่ถ้าโครงสร้างใดก็ตามได้รับการออกแบบมาไม่ดี  ในระยะยาวก็จะส่งผลทำให้โครงสร้างนั้น  อาจจะเกิดการทรุดตัวจากฐานรองรับ  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก็สำคัญ  เป็นปัจจัยทำให้เกิดการการยืดและหดตัวของคอนกรีต  การทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของโครงสร้าง  การยึดรั้งขององค์อาคารสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้เกิดหน่วยแรง  หรือการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง  ตัวอย่างปัญหาโครงสร้างของบ้านยอดนิยมที่พบเห็นได้บ่อย  ๆ  คือ  บ้านทรุดตัว  บ้านเอียง  พื้นบ้านไม่เสมอกันโดยเฉพาะมุมห้อง  วงกบประตูหรือหน้าต่างทรุด ฝืด เปิดยาก หรือเปิดไม่ได้  มีรอยแตกบริเวณรากฐานของบ้าน  มีรอยแตกบริเวณกำเพงบ้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านใน  ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ¼ นิ้ว   งานออกแบบโครงสร้างที่ต่ำกว่ามาตรฐาน  ยังทำให้เสียเวลา  มีปัญหาในการก่อสร้างจริง  ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า  งบประมาณในการก่อสร้างก็บานปลายอีกด้วย

นอกจากนั้นวิศวกรที่รับงานออกแบบโครงสร้าง  ยังต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ  ในทฤษฎีการวิเคราะห์กำลังของวัสดุด้วย เช่น ทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress) ซึ่งจะเป็นการพิจารณาจากความเค้นคราก (Yield Stress) คือขีดกำหนดสูงสุดของความยืดหยุ่นของวัสดุ  และยังมีอีกทฤษฎีกำลังประลัย (Ultimate Strength)  จะเป็นการพิจารณาจากกำลังประลัย คือขีดความสามารถสูงสุดของวัสดุ  และวิศวกรยังต้องมีความรู้  ในรายละเอียดของกลศาสตร์ประยุกต์  วัสดุศาสตร์  และคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้วย  เพื่อที่จะเข้าใจและคาดการณ์ว่า  โครงสร้างนั้น ๆ สามารถรองรับ  และต่อต้านน้ำหนักตัวเอง  น้ำหนักของโหลดได้อย่างไร  ดังนั้นงานออกแบบโครงสร้างจะให้ดีแล้ว  ควรมอบหมายงานนี้ให้กับวิศวกรที่มีประสบการณ์  มากกว่าที่จะให้ใครก็ได้มาทำให้  เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่างานที่ได้ออกมานั้น  จะมีความมั่นคงแข็งแรงมากสักแค่ไหน 

หากให้ทีมงานมืออาชีพเหล่านี้ เช่น วิศวกร สถาปนิก ที่มีประสบการณ์ในงานสูง  เข้ามาช่วยรับผิดชอบในการออกแบบและการก่อสร้าง  ท่านจะทุ่นระยะเวลาในการก่อสร้าง  ทำให้ต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างลดลง  คุณภาพของงานที่ได้ทั้งในแง่ของความปลอดภัยและการใช้สอย  ก็จะตรงตามความต้องการที่ท่านอยากให้เป็น    สำหรับบริษัทของเรามีเพียบพร้อมไปด้วยความรู้  อีกทั้งยังมีทีมงานที่มีประสบการณ์  ที่พร้อมให้คำปรึกษา  ให้บริการในเรื่องงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม  ออกแบบการแก้ไขและซ่อมแซมอาคารทรุดร้าว  ควบคุม  บริหาร  การก่อสร้าง  สำหรับใครที่กำลังมองหางานออกแบบโครงสร้างที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และคุ้มค่ากับงบประมาณของท่าน  เข้ามาหรือติดต่อกับเราได้  เราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน  ให้งานออกมามีคุณภาพมากที่สุดอย่างที่ท่านต้องการ  

Top